İşyerinizi ve içerisindeki mallardan dekorasyonunuza, makinelerinize kadar değer verdiğiniz tüm taşınır ve taşınmazları İşyeri Paket Poliçeniz ile ekonomik bir şekilde güvence altına alabilirsiniz.

İşyeri Paket Poliçeniz ile işyerinizi ve içinde yer alan muhteviyatınızı yangın, hırsızlık ve su baskınından; iş durmasına kadar birçok riske karşı güvence altına almak mümkün. İşyeri Paket poliçesi komşularınıza verebileceğiniz maddi hasarlardan, ücretsiz çilingir ve camcı hizmetlerine kadar aklınıza gelen pek çok şey için teminat sağlayan geniş bir işyeri paket ürünüdür.

Kobi/İşyeri Paket Poliçeleri ile Teminat Altına Alınabilen Riskler
Yangın, yıldırım, infilak,
Dahili su, fırtına,
Hava, kara ve deniz taşıtları çarpması,
Yer kayması, enkaz kaldırma,
Deprem ve yanardağ püskürmesi,
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
Sel /su basması,
Cam kırılması,
Hırsızlık,
Kar kaybı,
Kira kaybı,
Alternatif iş yeri masrafları,
İş durması,
Kazaen kırılma,
Taşınmaza bağlı hukuksal koruma,
Elektrik hasarları,
Ferdi kaza,
Kasa hırsızlık,
Taşınan para hırsızlık,
Emniyeti suiistimal,
Üçüncü şahıs mali mesuliyet,
İşveren mali mesuliyet,
Elektronik cihaz,
Makine Kırılması,
Hareketli makineler için geniş kasko,
Makine kırılmasına bağlı ürün bozulması.

İşyeri Yardım Hizmetleri
Elektrik/Su tesisatı giderleri,
Anahtar/çilingir hizmetleri,
Cam masrafları,
Güvenlik şirketi,
Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu.

Konut sigortası teminatları
Konut sigortası konut ve içindeki eşyalar için gerekli bir güvencedir. Bu güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaçlara en uygun teminatlar poliçede seçilmelidir. Kiracılar sadece eşya teminatı alarak eşyalarını güvence altına aldırabilir. 

Konut Sigortasında Bulunan Ana Teminatlar
Konut sigortası teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle birlikte hepsinde ortak olan ana teminat yangın teminatıdır.
*Yangın teminatı: Yangın, yıldırımın ve infilakın neden olduğu zararları güvence altına alır.

Konut Sigortasında Bulunan Ek Teminatlar
Konut sigortasının teminatları ek teminatlarla genişletilerek daha fazla risk güvence altına alınır.
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler,
Sel/su baskını,
Cam kırılması,
Ferdi kaza,
Hırsızlık,
Asistans yardım hizmetleri ,
Enflasyondan korunma(*Seçimli olarak ilave edilebilir),
Deprem ve yanardağ püskürmesi ,
Dahili su,
Yer kayması,
Araç çarpması,
Fırtına,
Duman,
Kar ağırlığı,
Yangın mali mesuliyet ve kira kaybı,
Enkaz kaldırma,
Alternatif ikametgah değişikliği masraflar.

Zorunlu Deprem Sigortası’nın genel adı olan DASK, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemini ifade eder. 
 
DASK, kanunen yaptırılması zorunlu bir poliçedir. DASK sigortası bulunmayan konutların sigorta kapsamındaki doğal afetler sonucu oluşan hasarlarına ilişkin ödeme yapılmaz. Tapu dairelerinde, alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması sırasında konutun “DASK poliçesi olması şartı” aranmaktadır.


Eczanenizde bulunan tıbbi cihazlar, iletişim cihazları, bilgisayarlar, yazar kasa ve özel dekorasyonunuz , işinizin devamlılığı için gerekli olan tüm bu malzemelerin olası risklere karşı güvencesi ECZANE PAKET Sigorta Poliçesi... Eczaneniz yangından depreme, su baskınından hırsızlığa kadar birçok riske karşı Eczane Paket Sigortası ile güvence altında. Teminatlar;
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Hava ve kara taşıtları çapması
 • Duman
 • Yer kayması,
 • Kar ağırlığı,
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Sel/su basması
 • Yangın mali sorumluluk
 • Alternatif eczane masrafları
 • İş durması,
 • Hırsızlık
 • Cam Kırılması
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk
 • Ferdi Kaza
 • Mesleki sorumluluk
 • Elektronik cihaz
 • Kasa muhteviyatı
 • Nöbet teminatı

İster bir motel olsun, ister bir lüks otel…Otel Paket Sigortası ile hem müşterleriniz hem de oteliniz güvence altında... Otelinizin hizmet kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çabalıyorsunuz fakat tüm bu çabalarınız öngörülemeyen riskler yüzünden bir anda yok olursa düşüncesi bile kötü... En iyisi siz Otel Paket Sigortası ile kendinizi güvence altına alın ,kötü sürprizler ile kendiniz başa çıkmaya çalışmayın...  Teminatlar;
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Dâhili su, hava, kara, duman
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, enkaz kaldırma
 • Deprem, fırtına, seylap, sel, yer kayması
 • Alternatif otel masrafları
 • Yangın mali sorumluluk
 • İş durması
 • Hırsızlık
 • Cam kırılması
 • Kâr kaybı
 • Kira kaybı
 • Ferdi kaza
 • İş durması
 • Kazaen kırılma
 • Taşınmaza bağlı hukuksal koruma
 • Elektrik hasarları
 • Otel mali sorumluluk
 • İşveren mali sorumluluk
 • Taşınan para sigortası
 • Emniyeti suistimal
 • Ana kasa hırsızlık
 • Elektronik cihaz
 • Makine kırılması
 • Buzdolapları ve derin dondurucuların arızası sonucu gıda bozulması,
 • Otelin bagaj odalarında, odalarda, vestiyerde, çamaşırhanede bulunan müşterilere ait eşyaların çalınması, zarar görmesi ve otel odalarındaki kasalarda veya otel müşteri kasalarındaki nakit ve kıymetli eşyaların çalınması
 • Gıda yönetmeliğine uygun olduğu halde yemeklerden zehirlenilmesini,
 • Otel veya tatil köyünün sağlık personelinin yanlış ya da eksik tıbbi müdahalesi sonucu oluşabilecek zararları,
 • Çocuk bakım hizmeti teminatı ile çocuk bakımı sırasında oluşabilecek zararları,
 • Catering hizmetlerinizden kaynaklanabilecek ve 3. şahıslara gelebilecek zararları,
 • Araçlar, personeliniz tarafından otoparka yerleştirilirken meydana gelebilecek zararları,

Kent hayatının yaygın yaşam alanları haline gelen büyük sitelerde karşılaşılabilecek risklere karşı toplu olarak koruma sağlar.Site Paket sigortasıyla sitenizi yangından sele, yer kaymasından hırsızlığa hatta elektronik cihazların bozulmasına kadar güvence altına alıyor. Sitenizin ortak kullanımındaki tüm alanlar artık güvencemiz altında.   Teminatlar;
 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Dahili Su
 • Sel - Su Baskını
 • Fırtına 
 • Grev, Lokavt,Kargaşalık,Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler Ve  Terör
 • Kara - Hava - Deniz Taşıtları Çarpması
 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi 
 • Yer Kayması
 • Geçici Barınma Giderleri
 • Yakıt Ve Su Kaybı
 • Enkaz Kaldırma
 • Hırsızlık
 • Cam Kırılması
 • Komşu Bina ve Mallarına Verilecek Zararlar
 • 3. Şahıslara Verilebilecek Zararlar
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • Ferdi Kaza
 • Asansör kazaları sonucu ortaya çıkan zararlar ve site çalışanlarının başına gelebilecek kazalardan doğan sorumluluklar
 • Elektrik hasarları
 • Yakıt sızması
 • Makine kırılması
 • Elektronik Cihaz
 • Kar ağırlığı

Aidatların toplanması, bakımların yaptırılması, kat görevlisinin idaresi ve bunların yanında daha birçok görev ve sorumluluk, üstüne üstlük bir de ortaya çıkan hasarlar sonucu artan maliyetlerin site veya apartman sakinlerine izahı işlerinizi oldukça güçleştirebilir. Bu sebeple her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.   Tüm apartman/site yöneticileri ve profesyonel apartman/site yönetim firmalarını, birçok yükten kurtaracak aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda, miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaracak,oluşan hasarın onarımı sonraso daire sahiplerinin hissesi oranında yükümlülüklere gireceğinize Ortak Kullanım Alanları Sigortanızı yaptırın, site ve apartmanlar da yaşanabilecek hasarlarda kafanız rahat olsun.   Teminatlar ;  
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Diğer yangın ek teminatları
 • Dolu
 • Komşuluk – kiracılık mali mesuliyet
 • Hırsızlık
 • Cam kırılması
 • Kira kaybı
 • Kasa yangın
 • Kasa hırsızlık
 • Üçüncü şahıs mali mesuliyet
 • İşveren mali mesuliyet
 • Taşınan para
 • Emniyeti suistimal
 • Elektronik cihaz
 • Taşınabilir Cihaz
 • Makine kırılması
 • Taşınmaza bağlı hukuksal koruma
 • Mimar/Mühendislik ve Müşavir Ücretleri 
 • Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri  
 • İzolasyon Eksikliği

İLETİŞİM BİLGİLERİ
 • Adres: Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi No:4 D:7 Beşiktaş / İSTANBUL

 • Telefon: 0212 347 49 27

 • Faks: 0212 337 88 60

 • E-posta: info@titussigorta.com

SOSYAL MEDYA