Yapım halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü mal• mülkün kaybını veya hasarını tazmine eden sigorta anlaşmasıdır. “İnşaat”, yapılmakta olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, hali hazırda var olan bir mülke eklenecek bazı bölümlerle sınırlı da olabilir.
Teminatları;
• Yangın, yıldırım, infilak
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
• Doğal afetler (sel, seylap, toprak çökmesi, yer kayması, kar ağırlığı, fırtına vb.)
• Hırsızlık 
• Deprem ve yanardağ püskürmesi
• Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar
• Bakım Devresi
• Dikkatsizlik, ihmal vb.
• Enkaz kaldırma masrafları
• Şantiye binaları
• İnşaat ekipmanları
• Mevcut yapılar
• İş makinaları
• Geçici şantiye tesisleri
• Çapraz sorumluluk
• Genişletilmiş bakım devresi
• 3. Şahıs mali sorumluluk
• Fazla mesai ve nakliye masrafları
• Yurt içi taşımalar

Montaj All Risks sigortası ile montajın başladığı andan sona ereceği ana kadar, montaj çalışmalarına mahsus ani ve bilinmeyen bir sebeple meydana gelecek zararlar teminat altına alınır. Bu ürün işletmelerini yenilemek ve geliştirmek isteyen girişimcilerin süreç içerisinde uğrayacakları zararlardan kendilerini korumaları açısından önem taşımaktadır.
Teminatları;
• Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar,
• Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları,
• Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar,
• Fırtına,
• Deprem,
• Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi,
• Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs,
• İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.),
• Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.),
• İşletme kazaları teminat altına alınabilir,
• Üçüncü şahıs mali mesuliyet,
• İnşaat/montaj iş makineleri,
• Enkaz kaldırma,
• Geçici şantiye tesisleri ve ekipmanları,
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör,
• Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları,
• Uzatılmış bakım devresi de teminata ilave edilebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
  • Adres: Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi No:4 D:7 Beşiktaş / İSTANBUL

  • Telefon: 0212 347 49 27

  • Faks: 0212 337 88 60

  • E-posta: info@titussigorta.com

SOSYAL MEDYA