Sigorta konusu emtianın poliçede gösterilen başlangıç ve bitiş yerleri arasında,  gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla yapılacak sevkiyatının nakliyat sigortasıdır. Bu sigorta ile taşınan emtianın bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi  hali, poliçede yer alan şartlar ve klozlar çerçevesinde teminat altına alınır. Emtia, abonman, primli abonman ürünler için geçerlidir.

Ana Teminatlar
• Poliçeniz aşağıda belirtilen alternatif sigorta teminatları ile ilgili klozlardan biri ile düzenlenebilmektedir.
• Geniş Teminat
  o (I.C.C.(A) 1/1/82 Cl.252)
  o (I.C.C.(Air)(excluding sendings by Post) 1/1/82 Cl.259)
• Dar Teminat
  o (I.C.C.(C) 1.1.82 Cl.254)
  o Kamyon Klozu
  o Demiryolu Klozu
• Tam Ziya

Ek Teminatlar;
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
• Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket nedeniyle uğranan ziya, hasar ve masraflar
• Bir önceki maddede yer alan rizikolardan doğan zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs nedeniyle uğranan ziya, hasar ve masraflar
• Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları nedeniyle uğranan ziya, hasar ve masraflar
• Sergileme vb. rizikolar
• Dönüş
• Mutat dışı aktarmalar vb. rizikolar
• Isı kontrollü taşımalar


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk
Ticari yük taşımacılığı yapan Sigortalı'nın kendisine ait ve/veya sözleşme ile kiraladığı araçlarla yurt içinde yine bir sözleşmeye bağlı olmak üzere nakliye amacı ile kendisine teslim edilen emtianın teslim alındığı andan itibaren teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde, poliçe ile belirtilen teminat kapsamında değerlendirilecek bir hasar sonucu taşıma konusu emtiada meydana gelen bir zarar dolayısı ile Sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumlulukları, Emtea Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirlenen özel şart, kloz ve limitler dahilinde teminat altına alınır.

C.M.R (Yurtdışı Taşıyıcının Sorumluluğu) Sigortaları
CMR Sigortası; uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının gerçekleştirdiği taşımalar ile ilgili, taşıyıcının yük sahibine olan CMR Konvansiyonu ile belirlenmiş hukuki sorumluluklarını poliçede belirlenen şart ve limitler dahilinde teminat altına alır. Size de sadece, yükünüzü güvenle taşımak kalır.


Denizlerde güvenli bir yolculuk için Tekne/Yat Sigortaları yaptırın, yatınız ve içindeki ekipmanları olası risklere karşı güvence altına alalım.
• Tüm deniz kaza ve tehlikelerine karşı
• Denizde, yatma mahallinde, çekek işlemlerinde
• Yat kazalarında 3. kişilere karşı olan sorumluluklarda
• Yat donanım ve ekipmanı ile beraber
• Ek Hizmetler ve Teminatlar
• Yat sigortasının geniş teminatları ile yatınızı güvence altına alıp, asistans hizmetler ile denizin keyfini daha çok çıkartabilirsiniz.
• Yedek anahtarın ulaştırılması
• Kaza sonrası sigortalının konaklaması
• Kaza sonrası sigortalının seyahati
• Geçici kaptan gönderilmesi
• Kaza sonrası kiralık araç hizmeti
• Teknik ekibin ulaşımı
• Evdeki sorunlar nedeniyle geri dönüş seyahati
• İkame yat
• Acil ambulans
• Acil durumlarda yakıt ve su ikmali
• Danışmanlık ve organizasyon hizmetleri


İLETİŞİM BİLGİLERİ
  • Adres: Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi No:4 D:7 Beşiktaş / İSTANBUL

  • Telefon: 0212 347 49 27

  • Faks: 0212 337 88 60

  • E-posta: info@titussigorta.com

SOSYAL MEDYA