TARSİM
TARSİM üzerinden Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası, Su Ürünleri Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve Arıcılık Sigortası yapılmaktadır.*Bitkisel Ürün Sigortası: Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) güncel kaydı bulunan üreticilere, sağlanan ana teminat paketi; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan kalite kaybı risklerinden oluşmaktadır. Don riskinin yaş meyvelerde neden olduğu miktar kaybı ile dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının, dolu ağı ve örtü sistemlerine verdiği zararları, ana teminat paketine ilave olarak sigorta ettiren tarafından istenirse sigorta edilir. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz. 

Sera Sigortası: Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabulü uygun görülen seralardaki unsurlara (örtü, iskelet, teknik donanım ve ürün) vereceği zararları karşılar. Risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınabilmektedir. 
*Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası; Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’ e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.
1. Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar (anthrax ve kuduz hariç), hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü,
2. Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
3. Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
4. Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
5. Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. 

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası: Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.
1. Koyun ve keçi vebası (PPR), koyun ve keçi brucellozu, şap ve şap’a bağlı sekonder enfeksiyonlar, mavi dil, koyun-keçi çiçeği hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ihbarı mecburi, tüm bulaşıcı hastalıklar (kuduz ve anthrax hariç), hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm,
2. Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
3. Zehirli çayır otları ve yem‘e bağlı zehirlenmeler,
4. Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
5. Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı, maddi zararı temin eder. 

Kümes Hayvanları Sigortası: Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.
1. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
2. Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
3. Her türlü doğal afetler,
4. Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar, teminat altına alınır. 

Su Ürünleri Sigortası: Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir.
1. Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, 14 günlük bekleme süresi içinde, ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar ve stokların, yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük dönemi, hariç olmak üzere, her türlü hastalık,
2. Yetiştiricinin kontrolü dışındaki, kirlenme ve zehirlenmeler,
3. Her türlü doğal afet,
4. Kazalar,
5. Predatörler,
6. Alg patlaması, nedeniyle, meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. 

Arıcılık Sigortası: TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Aktif (içinde arı olan) kovanların;
1. Fırtına,
2. Hortum,
3. Yangın,
4. Heyelan,
5. Deprem,
6. Taşıt Çarpması, 
7. Sel ve Su Baskını,
8. Vahşi Hayvan Saldırısı,
9. Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder. Devlet Destekli Tarım Sigortaları hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda linki yer alan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
  • Adres: Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi No:4 D:7 Beşiktaş / İSTANBUL

  • Telefon: 0212 347 49 27

  • Faks: 0212 337 88 60

  • E-posta: info@titussigorta.com

SOSYAL MEDYA