Oto kaza sigortalarında hasarda istenen belgeler:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı),
• Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
• Alkol raporu,
• Ruhsat fotokopisi,
• Ehliyet fotokopisi.

Hasar yurtdışında gerçekleştiğinde hasarda istenen belgeler: 
• Hasarın gerçekleştiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti,
• Hasarın gerçekleştiği ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu,
• Bu raporun mahalli Türk Konsolosluğu'nca tasdiki.
 *Ayrıca poliçe türüne göre bu hasarda istenecek belgelere ilave edilmesi gereken belgeler vardır. 

Maddi hasarlı trafik sigortası hasarlarında maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı doldurulamadığında yapılması gerekenler:
• Kaza yerinde aracın konumunu değiştirmeden trafik polisini aramalı, kaza zaptı tutturmalı ve alkol raporu almalısınız.
• Kaza yeri jandarma sınırları içindeyse en yakın jandarma karakoluna haber vererek ifade vermeli ve görgü tespit tutanağı tutturmalısınız.
• Kazaya başka bir araç da karışmış ise o araca ait trafik poliçesinin fotokopisini ve sürücüsünün ehliyet ve ruhsat fotokopisini almalısınız.
• Araç çalışmıyorsa ve kasko poliçenizin asistans hizmeti varsa çekici için asistans şirketini aramalısınız.
 
Kasko sigortalarında hasarda istenen belgeler
• Beyan,
• Hasarlı aracın fotoğrafı,
• Varsa, yük irsaliyesi.
 
Çalınma durumlarında istenen belgeler: 
• 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
• Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.
 
Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk sigortalarında maddi hasarda istenen belgeler:
• Karşı tarafın aracına ait detayları,
• Karşı tarafın aracına ait ruhsat fotokopisi,
• Karşı tarafın aracına ait poliçe fotokopisi veya aslı.
 
Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk sigortalarında bedeni hasarda (kesin rapor) istenen belgeler:
• Yaralanma durumunda; taburcu edildiğine dair hastane raporu ve tedavi masraflarına dair belgeler istenir.
• Ölüm durumunda; ölüm muayene otopsi raporu, aile nüfus kayıt örneği (vukuatlı), veraset ilamı, ölenin gelir durumu belgesi istenir. 
 
Ferdi Kaza sigortalarında hasarda istenen belgeler: 
• Kaza raporu,
• Ölüm durumunda veraset ilamı,
• Maluliyet halinde hastane raporu.
 
Hırsızlık sigortalarında hasarda istenen belgeler: 
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,
• 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,
• Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,
• Hasar gören malların faturası (Ev eşyaları için fatura gerekmez).
 
Cam Kırılması sigortalarında hasarda istenen belgeler: 
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının beyanı,
• Fotoğraf,
• Kırılan camın detayları,
• Hasar gören camların faturası.
 
İşveren Mali Sorumluluk sigortalarında hasarda istenen belgeler:
• Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),
• İşçinin iş akdi, S.S.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,
• İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,
• Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı,
• İşe başlama tarihi, S.S.K.' na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,
• Ayrıca sigorta şirketinin savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları,
• S.G.K.'nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,
• Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,
• Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.
 
3. Şahıs Mali Sorumluluk sigortalarında hasarda istenen belgeler:
• Kaza zaptı, 
• Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları, 
• Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri. 
 
Yangın sigortalarında hasarda istenen belgeler:
• Poliçe aslı veya fotokopisi, 
• Poliçe prim makbuzu, 
• Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı, 
• İtfaiye raporu, 
• Takipsizlik kararı ( temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi), 
• Tapu ve/veya kontrat ( bina ise ) fotokopisi, 
• Hasarlarla ilgili fotoğraflar, 
• Karakol zaptı, 
• Giriş çıkış faturaları, 
• Mutabakatname, 
• Talep yazısı. 
 
Zorunlu Deprem – DASK sigortasında hasarda istenen belgeler:
• Hasar ihbarı bilgisi,
• Poliçe fotokopisi,
• Tapu belgesi fotokopisi,
• Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tesbitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresi,
• Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep telefonu numarası,
• Zorunlu Deprem Sigorta poliçesinin yanı sıra deprem teminatı bulunan başka bir sigorta poliçesi olduğu takdirde, diğer poliçesinin ibraz edilmesi gereklidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
  • Adres: Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi No:4 D:7 Beşiktaş / İSTANBUL

  • Telefon: 0212 347 49 27

  • Faks: 0212 337 88 60

  • E-posta: info@titussigorta.com

SOSYAL MEDYA